Outplacement

Når dine medarbejdere skal godt videre

Fremtid for alle parter

Som leverandør af outplacement til både private og offentlige virksomheder, har vi 25 års erfaring med at bringe den enkelte medarbejder godt videre i den fremtidige job-situation – fra afskedigelsen i din virksomhed og til han eller hun starter i det nye job i en ny virksomhed.

Gennem mange års erfaringer med at give medarbejdere ressourcer til at finde fremtidig beskæftigelse, har vi udviklet flere koncepter, der sikrer at den enkelte medarbejder finder jobbet, kommer til jobsamtalen og i sidste ende tilbydes jobbet.

Gennemprøvede koncepter

Koncepterne tager helt og holdent udgangspunkt i den enkeltes livs- og jobsituation og sikrer dermed at medarbejderen finder frem til drømmejobbet.

Vore målinger viser at vi i gennemsnit, siden 2001, får over 70% i nyt job inden for 3 måneder efter forløbets afslutning.

Tilpassede forløb

Vi kører forløb af alle størrelser – fra éndags-seminarer til længerevarende, individuelle forløb – alle med det mål for øje at medarbejderen finder en tilfredsstillende fremtidig beskæftigelse.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi leverer seriøs outplacement til din virksomhed.