Karriereudvikling

Karriereudvikling er også fastholdelse

Frit oversat har ejeren af Virgin Airlines tidligere udtalt at  virksomhedens har brug for de bedst kvalificerede medarbejdere. Hans opgave er så  blot at sikre, at de har det så godt at de ikke vil forlade virksomheden.

Faglig udvikling

Kompetencer nu og i fremtiden

Medarbejderne kan i dag sikkert udføre de opgaver, de skal for at løse deres opgaver tilfredsstillende.

Spørgsmålet er om medarbejderne kan løse opgaverne næste år eller om 5 år?

Dette kommer alt sammen an på de planer du har for virksomheden.

  • Hvad sælger virksomheden om 5 år?
  • Hvem er kernekunderne og hvilke forventninger har de til kundeservice?
  • Hvad skal medarbejderne kunne for at opfylde kundernes forventninger?

Her kommer strategisk kompetenceudvikling ind i spillet.

Flere kompetencer for pengene

Kompetenceudvikling koster penge, men vælger du uddannelser og kurser med omtanke kan du strække virksomhedens uddannelsesbudget betragteligt.

Har virksomheden en overenskomst eller er medlem af en arbejdsgiverforening, kan der være mulighed for at hente tilskud fra forskellige uddannelsesfonde.

Derudover findes der refusions-muligheder ved at tage kurser og uddannelser inden for både arbejdsmarkeds- og akademi-uddannelser.

Ønsker I det, kan I derfor gøre uddannelse af jeres medarbejdere betydeligt mere kost-effektive end de er i dag, når blot I kan stille med min. 12-15 medarbejdere ad gangen.

En anden mulighed er at bruge virksomhedens netværk til at finde ligesindede virksomheder, der har brug for kompetenceudvikling og så teame op med dem.

Personlig udvikling

Ikke hvad men hvordan

Alle kan løse en opgave, men opgavens udbytte kommer an på, hvordan medarbejderne løser opgaven.

Hvis en medarbejder kan løse en opgave hurtigt, men samtidig ikke kan skabe et positivt samarbejde med de andre medarbejdere, giver det ikke et større udbytte.

Det er derfor essentielt at medarbejderen ikke kun har fokus på at løse opgaven, men på hvordan man løser opgaven bedst muligt for kunden og for virksomheden.

Personlig udvikling handler derfor om at medarbejderen får et indblik i, hvordan egen adfærd – positiv som negativ – påvirker kolleger og opgaver.

Emner i personlig udvikling er typisk emner som robusthed, forandringsvillighed, samarbejdsevner og konflikthåndtering

Personlig udvikling

Personlig vækst

For at udvikle medarbejderne, arbejdes der med forskellige tilgange.

Inden vi går i gang aftaler vi hvad formålet med den personlige udvikling skal være, samt hvilke punkter vi gerne vil måle på under og efter forløbet.

Alt efter formål og mål med den personlige udvikling arbejdes der med:

  • Individ-samtaler
  • Coaching
  • Mentoring
  • Gruppe-samtaler

Erfaringer viser at personlig udvikling ofte giver udvikling på andre områder, end dem, vi har fokus på. Derfor er udbyttet ofte større end forventet.

Team-udvikling

1 + 1 = 3?

Vi har alle set det i forskellige sportsbegivenheder, hvor ånden på holdet kan være alt afgørende for sejr eller nederlag. Et ikonisk eksempel er fodbold-EM i 1992, hvor Danmark kom med på et afbud – uden at have trænet op til turneringen – og vi vandt!

Det samme kan ske i de enkelte teams på en virksomhed. Hvordan kan det være at nogle teams arbejder fremragende og altid skaber bedre resultater end andre?

Årsagen til  om teamet lykkes eller ej findes i de styrker og svagheder, der findes i teamet og igen hvordan teamet evner at bruge dem.

Team-udvikling

Teamets roller

Alt efter hvilke modeller og værktøjer der bruges, arbejdes der med 4 til 9 team-roller.

Samtidig varierer prisen for brug af de forskellige værktøjer. Derfor er det vigtigt at afklare, hvad udbyttet skal være.

Vi bruger og har certificeret personale til følgende team-værktøjer:

  • Belbin Teamrolle-profil
  • DISC-profile – Thomas International
  • Whole Brain Teams

Karriereudvikling med X Placement

Vi hjælper din virksomhed med afklare, hvilke kompetencer I har brug for nu og i fremtiden – og vi hjælper med at få de rette kompetencer udviklet hos dine eksisterende medarbejdere.

Scroll to Top